Uncategorized

Tjen penger på å bruke kredittkort

Mediene er fulle av historier om hvor dyrt det er å bruke kredittkort og hvor store problemer det kan gi for din privatøkonomi. Dette er selvsagt korrekt hvis man bruker kredittkortet feil. Er man derimot litt lur og utnytter mulighetene i kortet, kan man faktisk tjene penger på å bruke kredittkort fremfor et vanlig debetkort.

Før vi ser på hvilke muligheter det ligger for å tjene på å bruke kredittkort, må vi presisere at for at dette skal fungere er det viktig at man er både selvdisiplinert og sjekker betingelsene på kortet nøye. Betaler du ikke hele det utestående beløpet på kortet før forfall, eller velger du et kort med høye gebyrer, vil du tape på å bruke kredittkort.

Utnytt den rentefrie kreditten

Alle kredittkort gir deg inntil 45 dager rentefri kreditt på alle kjøp du gjør med kortet. Det begynner rett og slett ikke å løpe renter på beløpet før dagen etter forfallsdato på neste regning fra kredittkortselskapet. Det betyr med andre ord at hvis du betaler ned hele det utestående beløpet på kortet før forfall, så betaler du ingenting i renter. Det noen gjør er å la lønnen stå på brukskontoen i banken, og gjøre alle innkjøp med kredittkortet. Ved forfall overføres det brukte beløpet fra brukskontoen til kredittkortet og vips, så har du fått litt ekstra renteinntekter på brukskontoen, samtidig som du ikke har betalt noe i rente på kredittkortet. Med dagens ekstraordinære lave rentenivå er det selvsagt ikke snakk om mye penger i renteinntekter, men noen få kroner her og der er alltid verdt å ta med seg.

Det er et par unntak der kredittkortet ikke gir rentefri kreditt. Det første er hvis du tar ut kontanter i butikk eller i en minibank. Det andre er hvis du betaler med kortet på posthuset eller Post-i-butikk, her regnes alle kjøp som kontantuttak og renter begynner å løpe fra dagen du gjør kjøpet. Sistnevnte er for å unngå spekulasjon i frimerker, selv om det neppe er noe stort praktisk problem.

Få kick-back på kjøp gjort med kredittkort

media_711382064

Mange kredittkort gir deg såkalt kick-back på bestemte typer kjøp du gjør med kortet. Det betyr i praksis at du får et fast beløp eller en prosentandel av kjøpesummen tilbake, som en bonus. Noen kort har en fast kick-back på absolutt alt du bruker kortet til (unntatt kontantuttak), gjerne på 1%. For hver hundrede kroner du bruker får du med andre ord 1kr. Tilbake. Andre kort gir deg bare kick-back når du handler i bestemte butikker eller når du handler en bestemt type produkter. Reglene varierer mye fra kort til kort, og ofte vil kortene også ha spesielle kick-back kampanjer i kortere perioder, der du kan få en ekstra stor bonus på bestemte kjøp.

Flere kort gir deg en fast rabatt på kjøp av diesel eller bensin, gjerne på 1-3%. Kjøper du drivstoff for 20.000kr. I året, vil en slik rabatt med andre ord utgjøre 200-600kr. Kanskje ikke noe kjempestort beløp, men det er uansett gratis penger det er verdt å ta med seg.

Få bonuspoeng ved bruk av kortet

De fleste flyselskaper tilbyr egne kredittkort som er koplet opp mot selskapets bonusprogram. Bruker du et slik kort vil du opptjene bonuspoeng på alle kjøp du gjør med kortet, noe som på sikt vil føre til at du har opptjent tilstrekkelig poeng til å få en gratis flyreise.

Gratis reiseforsikring

Når du betaler reisen med kredittkortet vil du i de fleste tilfeller få en gratis reiseforsikring inkludert. Det er dog viktig å være oppmerksom på kravene som stilles for at forsikringen skal være gyldig. Mange kort krever at du betaler minimum 50% av den totale utgiften ved reisen, med kortet, mens noen kort bare krever at transporten er betalt med kortet.

Hvorfor gir kredittkortselskapet bort penger?

Man kan spørre seg selv hvorfor kredittkortselskapene gir disse godene på kredittkortet, i praksis gir de jo bort penger gratis. Svaret er (selvsagt) at dette er god forretning for kortselskapene. De tjener på at folk ikke betaler hele kredittkortregningen ved forfall, men lar kreditten løpe slik at det påløper renter, noe som gir inntekter til banken. Kortselskapene vet at noen få kunder vil utnytte fordelene i kortet maksimalt og dermed koste banken penger, men langt størsteparten av alle kundene er ikke så selvdisiplinerte at de klarer dette, og før eller senere vil renteutgiftene derfor begynne å hope seg opp for disse kundene.