Uncategorized

Nedbetaling av forbruksgjeld med boliglån

refinance

Forbruks- og kredittkortgjeld og andre usikret lån er de dyreste lånene du kan ha, og det kan være mye penger å spare på å bli kvitt disse lånene. Er du så heldig å eie egen bolig kan det lønne seg å se på muligheten for å låne med pant i denne, for å bli kvitt gammel forbruksgjeld.

Spesielt i de større norske byene har eiendomsmarkedet opplevd en eventyrlig vekst de siste årene, og mange boligeiere har idag en betydelig egenkapital spart opp i egen bolig. I tillegg har boliglånsrenten vært historisk lav over en lang periode, og det er lite som tyder på at vi vil se en markant økning i renten de neste årene. Dette kan være en ypperlig anledning for mange til å få ryddet litt i privatøkonomien og bli kvitt gammel moro i form av dyre forbrukslån og kredittkortgjeld.

Lån med sikkerhet er billig

Mens et typisk forbrukslån idag har en effektiv rente på 20-30% per år, vil et boliglån normalt ligge godt under 5%. Dette er fordi banken i høy grad priser et lån ut fra risikoen på lånet, altså sjansen for at lånet blir misligholdt og pengene ikke betalt tilbake. På et usikret lån har banken ikke stort andre muligheter enn å sende et misligholdt lån til inkasso, mens på et lån med sikkerhet i løsøre eller eiendom, kan banken kreve tvangssalg av dette og dermed få tilbake pengene sine.

Forskjellen på boliglån og boligkreditt

Hvis vi ser på utvalget av lånetyper med sikkerhet i fast eiendom, er det to typer som skiller seg ut som de absolutt mest vanlige i Norge; Tradisjonelt boliglån og boligkreditt. I motsetning til et boliglån, der hele lånet blir utbetalt når lånet etableres, får du med en boligkreditt en kredittramme stillet til rådighet og du bestemmer selv når du vil ha utbetalt hele eller deler av den disponible kreditten. Begge lånetypene kan benyttes for å refinansiere og nedbetale gammel forbruksgjeld, men fordelen med sistnevnte er at du har en kredittreserve du kan tære på når du måtte trenge det, uten å søke banken om lån på nytt. Dette blir på mange måter akkurat som de forbrukslånene som tilbyr deg en usikret kredittramme, men da selvsagt med en mye høyere rente. Ulempen med en slik boligkreditt er at hvis man ikke er nøye og disiplinert, er risikoen stor for at pengene blir benyttet til forbruk og ting vi kanskje kan klassifisere som luksus, og noe vi strengt tatt ikke trenger.

Hvordan gjøres refinansiering med pant i bolig?

Refinansiering av usikret lån ved å øke lånet på bolig eller fritidsbolig er i de fleste tilfeller en enkel prosess som kan klares i løpet av noen dager. Før du tar kontakt med banken anbefales det å hente inn en ny verdivurdering på boligen, noe du normalt kan få gratis hos de fleste eiendomsmeglere. I tillegg er det alltid en fordel å lage et budsjett over husstandens økonomi, slik at du kan vise banken at du har styr på økonomien din og kan betjene et høyere boliglån. Du bør selvsagt også ha laget en oversikt over hvilke forbrukslån det er du ønsker å innløse, hvilken bank du har disse i og den nåværende saldoen på lånene.

I mange tilfeller vil banken være behjelpelig med å innløse de gamle, usikrede lånene, og da trenger du egentlig ikke å gjøre noe mer. Banken vil ikke utbetale det nye lånet til din konto, men i stedet overføre det til dine kreditorer, slik at forbrukslånene blir innløst.

Ulemper ved å øke boliglånet

Det er selvsagt ikke slik at det alltid er en god løsning å innfri forbruksgjeld på bekostning av et økt lån på boligen. Spesielt hvis du er relativt ny på boligmarkedet og har en høy belåningsgrad, bør du vurdere om kostnaden og risikoen ved å ta opp ytterligere lån med pant i hjemme ditt, er det riktige å gjøre.

Ligger du helt opp under det som er maksimal belåning ut fra eiendomsvurderingen på boligen din, er det ikke engang sikkert at du i det hele tatt for banken med på å yte deg mer lån, selv ikke om dette skal brukes til å refinansiere dyrere gjeld. Du kan også risikere at du kommer så høyt i belåningsgrad at banken ikke lengre vil tilby deg like gunstige betingelser på boliglånet ditt, og da kommer du kanskje i en situasjon der du må betale en høyere rente på hele boliglånet ditt.

Mange refinansierer gjelden sin av den hovedgrunnen at de ønsker å redusere størrelsen på de månedlige avdragene. Det er selvsagt hyggelig å få mer penger til overs hver måned, men det er samtidig viktig å se på den totale kostnaden over hele lånets løpetid. Refinansierer du et forbrukslån med en løpetid på 5 år, ved å øke boliglånet ditt som kanskje har en løpetid på 20 år, bruker du fire ganger så lang tid på å betale tilbake pengene. Renten er riktignok mye lavere, men du pådrar deg også renteutgifter på summen i fire ganger så lang tid, så her gjelder det å gjøre en grundig vurdering og en nøye beregning før man velger å refinansiere sine forbrukslån.

Litt om dette i media:

http://e24.no/naeringsliv/bank/reklamerer-for-forbrukslaan-til-egenkapital/23846249